SUBSCRIBE 114 GAMING CHANNEL

SUBSCRIBE 114 GAMING CHANNEL
FREE HACK PUBG LITE , MOBILE , CALL OF DUTY CHEAT AT HERE

Sunday, October 4, 2020

CÁCH FIX LỖI INJECTOR BỊ ĐỨNG NỮA CÂY KHÔNG CHẠY MỚI NHẤT CẦN XEM

 ĐẦU TIÊN ANH EM TẢI VỀ NẾU BỊ ĐỨNG NHƯ HÌNH THÌ LÀM NHƯ SAU

VÀO PHẦN C:\Users\Admin\Documents\SazInjector

Cut Paste Hết File Từ Phần dl Sang bin