SUBSCRIBE 114 GAMING CHANNEL

SUBSCRIBE 114 GAMING CHANNEL
FREE HACK PUBG LITE , MOBILE , CALL OF DUTY CHEAT AT HERE

Saturday, October 17, 2020

HACK CSGO OSIRIS + CFG CONFIG FREE (18/10) UPDATE !

   

DOWNLOAD DLL : HERE

Download Injector : HERE

Download Cfg Legit Config HERE

Get Key InjectorHERE

Làm cách nào để mở menu?
Nhấn INSERT trong khi tập trung vào cửa sổ CS: GO. 

Tệp cấu hình của tôi được lưu ở đâu? 
Các tệp cấu hình được lưu bên trong thư mục Osiris trong thư mục Tài liệu của bạn (% USERPROFILE% \ Documents \ Osiris)