SUBSCRIBE 114 GAMING CHANNEL

SUBSCRIBE 114 GAMING CHANNEL
FREE HACK PUBG LITE , MOBILE , CALL OF DUTY CHEAT AT HERE

Friday, October 2, 2020

ONETAP CRACK V3 UPDATE CFG AA UNHITABLE

     

 DOWNLOAD DLL ONETAPV3 : HERE

 DOWNLOAD INJECTOR : HERE

 DOWNLOAD AA CONFIG : HERE

 DOWNLOAD SCRIPT : HERE

 GET KEY JNJECTOR : HERE

Sau khi injector dll vào rồi thì vào đường dẫn thư mục này để thêm cfg nhé các bạn : Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\ot


VIDEO :